StartseiteKontaktImpressumRatsinfosystem

Aktuelles
Gemeindeportrait
Gemeindeverwaltung
Soziales
Freizeit, Sport & Kultur
Wirtschaft & Gewerbe
Wohnen & Bauen
Geopunkte
Dorferneuerung
Wohngebiet Dornberg

Yeşillikte iyi yaşam!

Do?ada am ?ehre yakin ya?amak istermisiniz?
I?yerinize k?sa sürede ula?mak istermisiniz?
Iyi bir altyapiniz olmasini istermisiniz?
O zaman Mühltal sizin icin do?ru yer!  

I? zenginli?i bol olan Rhein-Main bölgesinde bulunan alan? yar? do?a olan Mühltal ya?am icin ideal bir kar???m sunar. Birçok bo? zaman etkinlikleri, iyi bir altyap? ve tüm kentsel aktivite icin Darmstadt‘da bulunan müzelere, tiatrolara, cinemalara çok iyi bir eri?im imkan? sunar. Frank-furt Odenwald treni do?rudan ba?lant? ile (yakla??k 30 dakika yolculukla) i? esnekli?inizi art?r?r.

Mühltal golf sahas?, yüzme havuzu, binicilik, tennis kortu, bisiklet sürme ve yürüme alanlar? gibi birçok daha fazla e?lence faaliyetleri sunar.

100'den fazla kulüp size h?zl? bir sosyal entegrasyon sa?lar. Özellikle gençler için yüksek derecede emek verilir.

Üç ilkö?retim okulunda ö?le yemegi ile çocuk bak?m? sunulur. Dört çocuk yuvalar? ve en küçükler icin bir kre? entegrasyon kurslar? sunar.

2008 y?l?ndan bu yana her Mühltal‘da do?an çocu?a bir bebek kar??lama çeki verilir. Bununla veliler Mühltal daki ma?azalarda bebek ihtiyaçlar? için al??veri? yapabilirler.

Belediye çocuklar ve gençler icin y?l boyunca aksiyon ve e?lence haftasina kadar çe?itli programlar sunar.

Ayn? zamanda Belediye ya?l?lar için çok say?da Kurslar ve bos zaman aktiveleri sunar. Ayr?ca sa?l??? k?s?tl? vatanda?lar için kendi evlerinde ücretsiz mobil hizmet sunulur.

Mühltal ye?eriyor - Kim rengarenk kelebekleri görmekten veya bahçede ar? v?z?lt?s? ile ku? ötmesini dinlemekten zevk almaz? Hedefli dikilmi? çiçekli çal?lar,a?açlar ve özelle?tirilmi? bak?m ile bahçenizde peyzaj ve ekolojik çe?itlili?i birle?tirebilirsiniz. Küçük bir yard?m olarak Belediye tasar?m örnekleri ile bir bro?ür yaratt?. Daha fazla bilgi sayfalar? ve ?lave ipuçlar? belediye binas?n’da mevcuttur.

Mühltal’da midkom, bir ça?r? taksi ve bir onur-resmî topluluk otobüsünden olu?an ta??t sizi Mühltal içinde çok makul bir fiyata istediginiz yere getiriyor.

Mühltal’da bir huzurevi bulunur. Daha k?demli dostu ya?am düzenlemeleri planlanmaktad?r.

In?aat Dairemiz size uygun bir arsa bulmada ve planlamalar?n?zda yard?mc? olabilir.

Nüfus Dairesinde aç?l?? saatlerinde türkçe konu?an bir bayan mevcuttur.

  • Songuel Buelbuel-Berk 06151 14 17 142

Aç?l?? saatlerimiz:

Pazartesi, Sal?, Per?embe ve Cuma 8.30-12.00 Uhr

Çar?ambalar? 14.00-18.00 Uhr